วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Carbon Filter

Carbon Filter

แผ่นกรองคาร์บอน เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศ กรองกลิ่นภายในห้องใช้สำหรับเครื่องฟอกอากาศ
ทำหน้าที่กรองก๊าซ ควัน กลิ่นต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและสารเคมี เช่น กลิ่นอาหาร กลิ่นบุหรี่ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร

  • Extruded Activated Carbon (แบบไส้ดินสอ)
  • Activated Carbon 4×8 (แบบเกล็ด)
  • Tray Carbon
  • Panel
  • Washable
  • Pleated
  • Pocket
  • Carbon Filter Roll

สนใจสั่งซื้อสินค้า