วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Tray Carbon

เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร หรือก๊าซพิษ

  • Frame : Galvanized steel  black
  • Std Size : 12″ x 24″ x 2″ , 24″ x 24″ x 2″
  • สามารถบรรจุ Carbon

○ Extruded Activated Carbon (แบบไส้ดินสอ)

○ Activated Carbon 4×8 (แบบเกล็ด)