วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Panel

เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร หรือก๊าซพิษ

  • Std Size : 12″ x 24″ x 1″, 24″ x 24″ x 1″
  • Material : Synthetic Carbon
  • Frame :

○ Folded Aluminum

○ Extruded Aluminum

○ Galvanized

○ Stainless

  • รับผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ