วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Extruded Activated carbon

เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร หรือก๊าซพิษ

  • Extruded Activated Carbon (แบบไส้ดินสอ)
  • Extruded Dia 4 mm
  • Packing : 25 Kgs./Bag