วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Carbon Filter Roll

เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร หรือก๊าซพิษ

  • Carbon Filter Roll
  • Std Size. : W.1 .5 m. x L.45 m. x T5 mm., W.2 m. x L.20 m. x T10 mm.
  • Material : Synthetic Carbon
  • รับตัดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ