วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Washable

เหมาะสำหรับกรองก๊าซไอเสียในระบบระบายอากาศต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ และระบบกำจัดฝุ่นตลอดจนการฟอกกลิ่นภายในอาคาร หรือก๊าซพิษ

  • Washable
  • Std Size : 12″ x 24″ x 2″, 24″ x 24″ x 2
    12″ x 24″ 4″, 24″ x 24″ x 4″
  • Material : Synthetic Carbon
  • Frame :

○ Folded Aluminum

○ Extruded Aluminum

○ Galvanized

○ Stainless

  • รับผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ