วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Housing Filter

Housing Filter (ถังกรองสแตนเลส)

ถังกรองสแตนเลส สำหรับงานกรองตะกอน ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคมี, อาหาร, ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • Bag Filter Housing
  • Cartridge Housing

สนใจสั่งซื้อสินค้า