วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Bag Filter Housing

ถุงกรองใส่ใน Housing ใช้สำหรับกรองน้ำหรือกรองของเหลว เพื่อดักจับฝุ่น ตะกอน เศษสิ่งสกปรก
ส่วนใหญ่ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ใช้กับการกรองน้ำทั่วไป หรือสารเคมี ในระบบอุตสาหกรรม