วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Housing Filter

ถังกรองสแตนเลส สำหรับงานกรองตะกอน ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคมี, อาหาร, ระบบบำบัดน้ำเสีย

  • Bag Filter Housing
  • Cartridge Housing