วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Pocket Filter

Pocket Filter

Pocket Filter เป็นอุปกรณ์สำหรับกรองฝุ่น, ฝุ่นอุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศของ โรงงานอุตสาหกรรม, ห้องพ่นสี และระบบงานกรองอากาศ เพื่อดักฝุ่นหยาบ สามารถสั่งผลิตตามความต้องการของลูกค้าได้ ขนาดพิเศษ, จำนวนของ Pocket และ ชนิดของ Bag Filter Media

 • Material : Synthetic fibers, Polyester, Carbon
 • Frame : Extruded Aluminium, Galvanized steel, Stainless
 • Class :
  • M5 / MERV 10 (40-45%)
  • F6 / MERV 11 (60-65%)
  • F7 / MERV 13 (80-85%)
  • F8 / MERV 14 (90-95%)
  • F9/ MERV 15 (95-98%)
  • G4 / MERV 6 (80-90%)
  • Pocket Carbon Filter

สนใจสั่งซื้อสินค้า