วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Pocket Carbon Filter

Pocket filter เป็นตัวกรองที่ใช้ในงาน HVAC เพื่อกำจัดฝุ่นออกจากอากาศแวดล้อม โดยทั่วไปจะใช้เป็นตัวกรองขั้นสุดท้ายในการใช้งานเชิงพาณิชย์ หรือเป็นตัวกรองขั้นต้นสำหรับตัวกรอง HEPA ในโรงพยาบาลในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม

  • Material : Synthetic Carbon
  • Frame :

○ Folded Aluminum

○ Extruded Aluminum

○ Galvanized

○ Stainless

  • Class :
    • Carbon T5 mm, T10 mm
  • รับผลิตตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ