วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Filter Media

Filter Media (ใยกรองฝุ่น)

แผ่นกรองอากาศขั้นต้น (Pre-Filter) จะมีลักษณะเป็นแผ่น เป็นม้วน หรือเป็นแบบ Aluminium ติดตั้งไว้เพื่อเพิ่มคุณภาพของอากาศ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศขั้นที่สอง (Secondary Filters) และแผ่นกรองขั้นสุดท้าย (Final Filters) หรือช่วยลดปริมาณฝุ่นป้องกันไม่ให้คอยล์ตัน

  • Polyester Media

Material : Polyester Fiber
Color : White
STD Size : W.2 m. x L.20 m.
Thickness : 3 , 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 mm.
Filter Class : G2 , G3 , G4 

  • Synthetic Media

Material : Synthetic Fiber
Color : White
STD Size : W.2 m. x L.20 m.
Thickness : 3 , 5 , 10 , 15 , 20  mm.
Filter Class : G2 , G3 , G4 , 

สนใจสั่งซื้อสินค้า