วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Polyester Filter Media Rolls

เนื้อมีเดียใช้สำหรับใส่แผ่นกรองอากาศ สามารถกรองฝุ่นขนาดใหญ่ก่อนจะผ่านเข้าสู่แผ่นกรองชั้นถัดไปกั้นล่ามไฟ

Material : Polyester Fiber

Color : White

Std Size. : W.2 m. x L.20 m.

Thickness : 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.

Filter Class : G2, G3, G4