วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Cartridge Filter, Oil Filter

Cartridge Filter, Oil Filter, Air Filter

เป็นไส้กรองที่ใช้กับอุตสาหกรรมทุกประเภทมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด Material ขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของลูกค้า

Air Filter 
   – Cellulose Paper
       กระดาษกรอง ล้างน้ำไม่ได้ กรองได้ตั้งแต่ 5 ไมครอนขึ้นไป
   – Polyester , Polyester + PTFE, Polyester + Anti-Static
      กรองฝุ่นที่ความเหนียว ความชื้น และความละเอียดมาก สามารถล้างน้ำได้ เช่น งานปูน งานเคมี งานแป้ง และงานเหล็ก กรองได้ 0.5 -10 ไมครอน ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Anti-Static)

Oil Filter
      
ใช้สำหรับกรองสิ่งสกปรกและลดการสะสมของสิ่งปนเปื้อน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความสะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน กรองได้ 0.1 ไมครอนขึ้นไป
Suction Oil Filter
      
เป็นระบบตัวกรองขาดูดของเหลวที่มีประสิทธิภาพในการดูดอนุภาคของแข็งต่างๆ สิ่งเจือปนจากของเหลว กรองได้ตั้งแต่ 0.1 ไมครอนขึ้นไป

สนใจสั่งซื้อสินค้า