วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Suction Oil Filter

เป็นระบบตัวกรองของเหลวที่มีประสิทธิภาพในการดูดอนุภาคของแข็งต่างๆ สิ่งเจือปนจากของเหลว กรองได้ตั้งแต่ 0.1 ไมครอนขึ้นไป

  • Body : Steel, Stainless 304
  • รับผลิตตามแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ