วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Wire Mesh

เหมาะสำหรับการนำไปขึ้นรูปเป็นอุปกรณ์เครื่องครัว ของใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงการนำไปผลิตเป็นชิ้นส่วน สำหรับกรองน้ำมัน ของเหลว ที่ต้องการความละเอียดอย่างมาก