วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Polypropylene (ใยญี่ปุ่น)

Filter Mat
Material : Polypropylene

Color : Blue-Green

STD Size : W.1 m. x L.2 m. x T.1 , W.1 m. x L.2 m. x T.1-1/2”
Filter Class : G3