วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Pleated Cardboard หีบเพลง

ส่วนใหญ่จะใช้ในการกรองการปล่อยหมอกสี หรือหมอกน้ำมันอุตสาหกรรม จากระบบพ่นสี หรือการกรองเบื้องต้นของการระบายอากาศทั่วไป

Pleated Cardboard หีบเพลง

  • Filter Class : G3 (EN779)
  • Temp Resistance : < 200 C
  • Color : Brown-White
  • Std Size. : W.1 x L.10 m./BOX