วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Holding frame

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งใส่ฟิลเตอร์กรองอากาศ หรือ แผ่นกรองอากาศชนิดต่างๆ ใน AHU
Material : Galvanized steel , Stainless
Std size : 12″ x 24″ x 2-13/16″ , 24″ x 24″ x 2-13/16″
Latches : L002 , L003