วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Carbon Block

เหมาะสำหรับการทำน้ำให้บริสุทธิ์ เช่น อุตสาหกรรมน้ำดื่ม น้ำอัดลม โรงเบียร์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ กรองสี หมึก รวมไปถึงเคมีอื่น ๆ

  • Carbon Block