วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Hepa Filter (Aluminium Separator)

เหมาะสำหรับการกรองขั้นสุดท้ายในอุปกรณ์ระบายอากาศ อุปกรณ์กำจัดฝุ่น และระบบจ่ายอากาศที่ต้องการระดับความสะอาดสูง

  • Material : Aluminium Separator
  • Type : Box type, Single Header
  • Filter Class : H13 (99.99%), H14 (99-995%)