วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Carbin Air Filter (ไส้กรองแอร์)

คือ แผ่นกรองอากาศภายในรถยนต์ ที่ทำหน้าที่ในการดักจับฝุ่นละออง เศษใบไม้ เกสรดอกไม้ ซากแมลง เพื่อไม่ให้เข้าไปในระบบแอร์ อีกทั้งยังทำหน้าที่กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่ปะปนมากับอากาศ กรองเพื่อให้ได้อากาศที่สะอาดบริสุทธิ์