วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

โครงกระรอก (สำหรับใส่ถุงกรองฝุ่น)

ใช้สำหรับใส่ถุงกรองฝุ่น เหมาะสำหรับเครื่อง Dust Collector