วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ในปัจจุบัน การปนเปื้อนในอากาศและสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แผ่นกรอง Carbon Filter เป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาคุณภาพของอากาศ ซึ่ง Carbon Filter กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และกำจัดสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้แผ่นกรอง Carbon Filter เป็นทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้อากาศมีความสะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ

คุณสมบัติของแผ่นกรอง Carbon Filter

Carbon Filter เป็นอุปกรณ์กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ในการกำจัดกลิ่นและสารปนเปื้อนต่าง ๆ ในอากาศ โดยใช้หลักการดูดซับของถ่านกัมมันต์ ซึ่งมีพื้นที่ผิวสูงมาก สามารถดูดซับสารมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อากาศที่ผ่านแผ่นกรอง Carbon Filter มีความสะอาดและปราศจากกลิ่นรบกวน นอกจากนี้ Carbon Filter ยังสามารถกรองฝุ่นละอองและสารพิษอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนในอากาศได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เราสามารถหายใจได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

การใช้งานแผ่นกรอง Carbon Filter

แผ่นกรอง Carbon Filter สามารถนำมาใช้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ใช้ในระบบปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องดูดควัน เพื่อกรองและกำจัดกลิ่นและสารปนเปื้อนต่าง ๆ ในอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Carbon Filter กรองอากาศในบ้านเรือน สำนักงาน โรงพยาบาล และสถานที่สาธารณะอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพ

Carbon Filter กรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

กลไกการทำงานของ Carbon Filter

Carbon Filter หรือที่เรียกว่า คาร์บอนแอคติเวต (Activated Carbon) ทำหน้าที่กรองกลิ่นและสารปนเปื้อนโดยอาศัยหลักการสองประการ ดังนี้

  1. การดูดซับ (Adsorption)

แผ่นกรอง Carbon Filter มีโครงสร้างรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก รูพรุนเหล่านี้มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล (intermolecular forces) สูง ทำให้สามารถดึงดูดและยึดจับโมเลกุลของสารปนเปื้อนต่างๆ ไว้กับผิวหน้าของ Carbon Filter ได้ โดยโมเลกุลของสารปนเปื้อนที่พบได้ทั่วไป เช่น สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs), กลิ่นควัน, สารเคมี, โลหะหนัก ฯลฯ ล้วนมีขนาดเล็กพอที่จะถูกดักจับไว้ในรูพรุนของแผ่นกรอง Carbon Filter ได้นั่นเองค่ะ

  1. การดูดซับทางเคมี (Chemisorption)

ในบางกรณี โมเลกุลของสารปนเปื้อนบางชนิดอาจทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ Carbon Filter เกิดเป็นพันธะเคมีที่ยั่งยืน เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นไข่เน่า คาร์บอนแอคติเวตสามารถดูดซับ H2S ผ่านกลไกทางเคมี โดยเปลี่ยน H2S ให้กลายเป็นเกลือซัลเฟต (sulfates) ซึ่งไม่ก่อให้เกิดกลิ่น

ประโยชน์ของการใช้ Carbon Filter

Carbon Filter เป็นอุปกรณ์กรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดกลิ่นและสารปนเปื้อนต่าง ๆ ในอากาศ ด้วยหลักการดูดซับของถ่านกัมมันต์ ซึ่งสามารถช่วยให้อากาศที่เราหายใจเข้าไปมีความสะอาดและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ Carbon Filter ยังสามารถนำมาใช้ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ในระบบปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องดูดควัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปนั้นมีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยต่อสุขภาพ

บริษัท ฟิลเทคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้ผลิตฟิลเตอร์กรองอากาศและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบการกรองทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Carbon Filter, Pre Filter, Aluminium Filter, Medium Filter, Hepa Filter, ใยกรองฝุ่น, Cartridge Filter, Oil Filter, Air Filter ไส้กรองฝุ่น รวมถึงแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ โดยฟิลเตอร์กรองอากาศทุกชนิดมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโรงงาน และรับผลิตฟิลเตอร์กรองฝุ่น ไส้กรองฝุ่น ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด รวมไปถึงการออกแบบติดตั้งเครื่องสำหรับการกรองต่าง ๆ โดยมีทีมงานคุณภาพให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ

สนใจติดต่อ

02-130-0725

line ID : Filtechplus

www.filtechplus.co.th