วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Bag Cage(โครงตะแกรง) , Bag Filter (ถุงกรอง)

Bag Cage(โครงตะแกรง) , Bag Filter (ถุงกรอง)

เป็นการกรองของเหลว สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ออกไปได้ มักใช้สำหรับกระบวนการที่มีอัตราการไหลสูง รักษาอัตราการไหลของน้ำได้ดี เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี งานเคลือบ งานสี งานหมึก งานโลหะ งานผลิตยารักษาโรค อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น สามารถถอดเปลี่ยนถุงกรองได้ง่าย

สนใจสั่งซื้อสินค้า