วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

Carbon Filter เป็นไส้กรองอากาศที่ใช้ในการกรองก๊าซ ควัน ฝุ่นละออง รวมถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ แห่งมีกระบวนการผลิตที่อาจปล่อยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือฝุ่นละอองออกมา โดยเฉพาะใช้ Carbon Filter กรองกลิ่น สารเคมี และสารพิษจากอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต ซึ่งวันนี้แอดมินมีเหตุผลว่าทำไมโรงงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ Carbon Filter ในการกรองกลิ่นต่างๆ ค่ะ

  1. การกรองสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)

แผ่นกรองอากาศ Carbon Filter สามารถกรองสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds – VOCs) มักพบในกระบวนการผลิตหลายประเภท เช่น กลิ่นสารเคมี กลิ่นน้ำมัน กลิ่นควัน สี กลิ่นอาหารแปรรูป และพลาสติก โดยกลิ่น VOCs เป็นสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ ชุมชนรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Carbon Filter มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับโมเลกุลของสารเคมีอินทรีย์ (VOCs) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นเหม็น กลไกการทำงานของแผ่นกรอง Carbon Filter คือ อากาศที่ปนเปื้อนจะไหลผ่านชั้นของ Carbon Filter โมเลกุลของกลิ่นจะถูกดึงดูดและยึดติดกับผิวหน้าของคาร์บอนไว้ ทำให้อากาศที่ผ่านออกมาสะอาดและปราศจากกลิ่น

  1. ปกป้องสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากกลิ่นเหม็นแล้ว อากาศในโรงงานอุตสาหกรรมอาจปนเปื้อนด้วยสารเคมีอันตราย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และก๊าซพิษต่างๆ เช่น สารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) หรือก๊าซพิษ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียง ซึ่ง Carbon filter มีประสิทธิภาพในการกรองสารปนเปื้อนได้ อย่างเช่น

  1. รักษาคุณภาพสินค้า

ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหารและยา ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศอื่นๆ อาจปนเปื้อนสินค้า ทำให้เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพได้ แผ่นกรองอากาศ Carbon Filter ช่วยกรองสิ่งปนเปื้อน รักษาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานนั่นเองค่ะ

  1. รักษาสิ่งแวดล้อม

มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม Carbon Filter ช่วยลดมลพิษทางอากาศ โดยดักจับก๊าซเรือนกระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ซึ่งการลดมลพิษทางอากาศช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษทางอากาศ และฝนกรด

  1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

หลายประเทศมีกฎหมายและข้อบังคับควบคุมมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานจำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ Carbon Filter เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ใช้กันทั่วไป เพื่อลดมลพิษทางอากาศและตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย ช่วยให้โรงงานดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายและหลีกเลี่ยงค่าปรับหรือบทลงโทษอื่นๆ

  1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน อาจเสียหายจากฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ Carbon Filter ช่วยลดความจำเป็นในการบำรุงรักษา ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ช่วยลดการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็น

การใช้ Carbon Filter ในโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ลดการปล่อยสารพิษและกลิ่นไม่พึงประสงค์ และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงงานสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดได้

บริษัท ฟิลเทคพลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราคือผู้ผลิตฟิลเตอร์กรองอากาศและจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบการกรองทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น Carbon Filter, Pre Filter, Aluminium Filter, Medium Filter, Hepa Filter, ใยกรองฝุ่น, Cartridge Filter, Oil Filter, Air Filter ไส้กรองฝุ่น รวมถึงแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศ โดยฟิลเตอร์กรองอากาศทุกชนิดมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโรงงาน และรับผลิตฟิลเตอร์กรองฝุ่น ไส้กรองฝุ่น ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด รวมไปถึงการออกแบบติดตั้งเครื่องสำหรับการกรองต่าง ๆ โดยมีทีมงานคุณภาพให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ

สนใจติดต่อ

02-130-0725

line ID : Filtechplus

www.filtechplus.co.th